over ons

nieuwsberichten van IVO

voorblad tijdschriftDe Werkgroep Informatie Vernieuwing Onderwijs geeft

het tijdschrift IVO (Informatie Vernieuwing Onderwijs) uit.

IVO is een pedagogisch-didactisch tijdschrift dat reeds gedurende dertig jaar bestaat.

De redactie werkt zelfstandig, los van de onderwijskoepels en richt zich tot alle geïnteresseerden in het secundair onderwijs in Vlaanderen. Zoals de titel aangeeft tracht de redactie nieuwe trends of experimenten weer te geven. De redactie werkt met themanummers en de artikels zijn een mix van praktische realisaties uit het onderwijsveld zowel als wetenschappelijke bijdragen.

IVO heeft elk jaar zeshonderd abonnementen. Deze zijn verspreid over de netten heen, en komen uit de secundaire scholen, de lerarenopleidingen, inspectie, begeleidingsdiensten, directies, coördinatoren, leraren, CLB’s en overheidsinstanties.

Het tijdschrift is niet gesubsidieerd en steunt louter op vrijwilligerswerk, ook alle auteurs werken gratis.
ISSN 1379-2075

Redactie
Peter Annaert, Wilfried De Hert, Rudi Haven, Walter Pelckmans, Karel Raeymaekers, Paul Raman, Karel Schiepers, François Van Baelen, Marcel Van den Broeck, Karel Van den Eynde, Jos Van Thienen

Vormgeving cover en basislay-out
Erik Desombere

Drukkerij Nevelland, Landegem

Verantwoordelijke uitgever
Erik De Paep

Administratie
Berna Alaerts
VIIde-Olympiadelaan 25, 2020 Antwerpen
tel: 03 820 66 28
fax: 03 820 66 08
e-post: alaertsberna@netscape.net

Rekeningnummer WIVO: 068-2151588-58
2020 Antwerpen

Jaarabonnement: 22 euro voor vier nummers (hier bestellen)
Prijs per nummer: 6,50 euro exclusief verzendingskosten (hier een overzicht)

Oude nummers zijn gratis te downloaden (klik hier)